Jak bude vše probíhat?

Pokud Vás některé z našich řešení oslovilo, níže najdete pro představu, jaké další kroky budou následovat.

Osobní schůzka

Při osobním jednání s Vámi náš obchodní zástupce povede rozhovor, abychom důkladně porozuměli Vašim potřebám a provedli řádnou analýzu Vaší situace. V případě zadlužení bude přínosem, pokud si nachystáte přehled Vašich případných závazků a věřitelů.

Hodnocení nemovitosti

Přímo na Vaší nemovitosti náš obchodní zástupce posoudí její fyzický, technický a právní stav. Pokud je máte k dispozici, mnoho informací vyčte z listu vlastnictví, katastrální mapy, popř. nabývacího titulu. Následně stanoví orientační hodnotu Vaší nemovitosti.

Posouzení a schválení

Naši specialisté na schvalování půjček posoudí informace předané obchodním zástupcem. V případě dluhů si na základě Vaší plné moci u věřitelů zjistí aktuální výši Vašich závazků. Výsledek schválení Vám obchodní zástupce sdělí a dohodne si s Vámi schůzku k podpisu.

Podpis dokumentů

Na osobní schůzce s našim vázaným zástupcem Vám znovu řádně vysvětlíme dohodnutý postup a obsah smluvní dokumentace. Po jejím podpisu, popř. po podání návrhu na vklad zástavního práva do KN obdržíte do 3 pracovních dnů na svůj účet dohodnutou půjčku.

Časté otázky a odpovědi

Zástava nemovitosti je formou zajištění námi poskytnutých prostředků. Náš přístup k řešení potřeb klientů je zakotvený ve vnitřních směrnicích schválených a dozorovaných Českou národní bankou a jako takový zabraňuje zneužití zástav. Cílem naší činnosti je poskytnutí prostředků klientům k překlenutí jejich životní situace, nikoliv zpeněžení předmětu zástavy.

Doložení příjmů nám podle typu půjčky pomáhá ověřit, že Vám neposkytujeme půjčku, kterou zjevně nebudete moct uhradit. Pro měsíční splátky musíme ze zákona podložit, že máte dostatečné měsíční příjmy právě na tyto splátky. U půjček hrazených z prodeje nemovitosti pak ověřujeme především její dostatečnou hodnotu ve vztahu k výši úvěru.

S věřiteli jednáme my ohledně vyčíslení závazků, popř. snížení pohledávek věřitelů, zastupujeme Vás při jednání s úřady (např. finanční úřad, katastrální úřad). S těmito subjekty jednáme na základě Vámi udělené plné moci.

Uhradíme za Vás ty závazky, které blokují prodej nemovitosti, zejm. závazky zatěžující nemovitost na listu vlastnictví (LV), závazky z exekucí a výkonu rozhodnutí, a závazky, u kterých nás o úhradu požádáte. Podmínkou oddlužení je vždy vlastnictví a zástava nemovitosti s dostatečnou hodnotou, aby z jejího (případného) prodeje mohl být splacený úvěr, ze kterého byly původní závazky vyplaceny.

Právní servis v rámci poskytnutí půjčky a oddlužení poskytujeme zdarma, vč. smluvní dokumentace k půjčce, zástavě nemovitosti, návrhy na vklad zastavního práva do katastru nemovitostí atp.

Dokumenty, které můžeme získat jen od Vás, tj. dokumenty k nemovitosti, potvrzení příjmů, popř. základní přehled o Vašich dluzích a věřitelích, bankovní výpis. Aktuální výši dluhů si však zjistíme sami komunikací s věřiteli na základě Vámi udělené plné moci.

Základem úspěšného řešení nové situace je se nám včas ozvat, že nastal nebo i jen hrozí problém. Čím dříve jej začneme společně řešit, tím širší máme možnosti, ze kterých si můžete podle Vaší situace vybrat vyhovující řešení, nebo prostor svůj problém sami vyřešit. Pokud již není jiné cesty, pak podle Vašich představ můžeme zajistit prodej nemovitosti prostřednictvím členů Realitní a investiční skupiny STING.

Úvěr je skutečně možné kdykoliv zcela splatit bez úhrady jakýchkoliv poplatků či nákladů předčasného splacení. Úrok hradíte jen za dobu od poskytnutí půjčky do jejího úplného zaplacení, i když je splaceno před sjednaným datem splatnosti.

Ohledně své půjčky prosím komunikujte se svým vázaným zástupcem, popř. prostřednictvím e-mailu info@kreditfinance.cz s uvedením čísla své úvěrové smlouvy zašlete dotaz, který předáme na odpovědného portfolio manažera, nebo zašlete změny v administrativních údajích atp.

Se svými dotazy nebo připomínkami se neváhejte obrátit na svého vázaného zástupce nebo využijte naše kontaktní informace (tj. telefon, e-mail, formulář na webových stránkách). V případě formální stížnosti prosím postupujte podle Reklamačního řádu (zde).