Oddlužíme Vaši nemovitost

Půjčíme Vám na splacení dluhů váznoucích na Vaší nemovitosti
a pomůžeme Vám ji prodat. Úrok 2 % měsíčně, poplatek 10 %.

Prodej za nejvíc

Nabídkou nezatížené nemovitosti získáte vyšší cenu než nuceným prodejem či dražbou. Po splacení úvěru zůstává celá kupní cena Vám.

Konec narůstání dluhů

Do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy uhradíme všechny Vaše dluhy, tzn. zastavíme exekuce a růst penále a úroků z prodlení.

Jednorázová splatnost

Jistinu a úroky splatíte až po prodeji Vaší nemovitosti (nejpozději do 12 měsíců) či kdykoliv dříve, a to bez jakýchkoliv nákladů, sankcí nebo poplatků.

Jaké jsou podmínky?

O co se jedná?

Oddlužíme Vaši nemovitost“ je krátkodobý spotřebitelský úvěr (půjčka) na dobu maximálně 1 roku s jednorázovou splatností jistiny zpravidla z prodeje nemovitosti, nejpozději do 12 měsíců od jeho poskytnutí.

Pro koho je produkt určený?

Pro majitele nemovitostí, kteří potřebují řešit své vysoké zadlužení prodejem nemovitosti. Kvůli omezením váznoucím na nemovitosti se však nedaří nebo není možné ji prodat.

Kdy je možné čerpat

Čerpat lze jednorázově i postupně, peníze vyplatíme nejpozději do 3 pracovních dnů od podání návrhu na vklad Zástavní smlouvy do katastru nemovitostí. Poskytnutí úvěru vždy předchází schůzka s naším vázaným zástupcem a podpis smluvní dokumentace.

Jak je to s úroky a poplatky?

Fixní úroková sazba 2 % měsíčně, tj. 24% ročně. Poplatek 10% z výše požadovaného úvěru, minimálně však 30 000 Kč a je splatný dnem poskytnutí úvěru. Pokud aktuálně nemáte prostředky na úhradu poplatku, navýšíme jistinu o výši poplatku (tj. půjčíme Vám i na poplatek).

Jak se úvěr splácí?

Jistinu splatíte jednorázově, zpravidla ze získané kupní ceny nemovitosti, nejpozději do 12 měsíců od poskytnutí úvěru. Je však možné jistinu uhradit i dříve z jiných prostředků, a to bez jakýchkoliv nákladů či sankcí.

Jaké jsou podmínky?

Pro poskytnutí půjčky je nutné zřízení zástavy k nemovitosti. Přitom její vlastník nemusí být shodný s osobou, která čerpá půjčku. Akceptujeme i nemovitost zastavenou ve prospěch banky, věcným břemenem stezky a cesty nebo inženýrských sítí. Nemovitost musí být pojištěna s vinkulací ve prospěch KREDIT FINANCE.

Modelová situace

Potřebujete 300 000 Kč

> První den v měsíci uzavřeme smlouvu na krátkodobý úvěr ve výši 300 000 Kč

> Pokud nemáte na úhradu poplatku, navýšíme jistinu o 10%, tj. 30 000 Kč

> Úrok činí 2 % měsíčně ze 330 000 Kč, tj. 6 600 Kč měsíčně

Splatnost úvěru je nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy o úvěru

Příklad 1

Při dodržení splatnosti

> Celkem splatíte úrok ve výši 12 x 6 600 Kč (tj. 79 200 Kč)

> Jednorázově splatíte jistinu ve výši 330 000 Kč

> Celkem splatíte 409 000 Kč

Chcete se zeptat?

Příklad 2

Při splacení do 6 měsíců

> Celkem splatíte úrok ve výši 6 x 6 600 Kč (tj. 39 600 Kč)

> Jednorázově splatíte jistinu ve výši 330 000 Kč

> Celkem splatíte 369 600 Kč

Chcete se zeptat?