pro váš rychlý dotaz

Všechny údaje jsou povinné

BLIŽŠÍ INFORMACE O MOŽNOST ODKLADU SPLÁTEK
ZA ÚČELEM ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ SPOJENÝCH S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Naše služby

Komu jsou služby určeny?

KREDIT Finance se zabývá poskytováním finančních prostředků klientům. Typičtí klienti jsou lidé vlastnící nemovitost, kterou chtějí rychle prodat. Potřebují za ni získat ihned peníze a nemají čas řešit prodej standardním způsobem. Právě společnost KREDIT Finance je schopna těmto klientům vyplatit potřebné finance, a to ještě předtím, než se jí podaří najít vážného zájemce o koupi jejich nemovitosti.

Další specifickou skupinou klientů, kteří ve stále větší míře využívají služeb společnosti KREDIT Finance, jsou lidé, kteří mají dluhy, závazky či exekuce váznoucí na jejich nemovitosti. Tito klienti mají významně omezené možnosti, jak prodat svojí nemovitost. KREDIT Finance zajistí kompletní oddlužení těchto nemovitostí, zabezpečí klientům náhradní bydlení a vyplatí jim peníze za nákup.

Mezi naše základní služby patří

  • poskytování finančních prostředků
  • nákupy nemovitostí
  • oddlužení nemovitostí
  • řešení exekucí
  • zástavy nemovitostí
  • prodej nemovitostí
  • tržní odhady cen nemovitostí
  • zřizování zástavního práva
  • zastupování klientů při jednání s úřady (finanční, katastrální) a dodavateli služeb (plyn, voda, elektřina)

Obchodní transakce krok za krokem

Prvním krokem je osobní jednání realitního makléře, regionálního manažera spolu s majitelem nemovitosti, které probíhá na předmětné nemovitosti. Na této schůzce dochází k důkladné analýze potřeb klienta. Realitní makléř se rovněž podrobně seznámí s technickým a právním stavem nemovitosti.

Hlavním cílem setkání je dohoda o výši ceny za nákup nabízené nemovitosti a nastavení přesného postupu realizace obchodní transakce, např. termín a způsob úhrady ceny za nákup, termín vystěhování a předání nemovitosti společnosti KREDIT Finance, zajištění případného následného bydlení pro klienta.

Ke dni úhrady ceny za nákup se podepíší s majitelem nemovitosti potřebné dokumenty. Nejčastějším způsobem zajištění pohledávky firmy KREDIT Finance je zřízení zástavního práva ve prospěch KREDIT Finance. Realitní kancelář STING je zároveň pověřena zprostředkováním prodeje této nemovitosti. Z kupní / prodejní ceny nemovitostí, kterou později zaplatí zájemce o nemovitost vyhledaný společností Realitní kancelář STING, bude uspokojena pohledávka KREDIT Finance.

Tímto krokem je ukončena veškerá starost majitele nemovitosti o prodej domu nebo bytu. Firma KREDIT Finance ve spolupráci s Realitní kanceláří STING za něj následně vyhledává zájemce o koupi předmětné nemovitosti, zajistí případný úvěr pro budoucího kupujícího, vede i veškerá jednání s finančním úřadem ohledně zaplacení daně z převodu nemovitostí ve prospěch majitele nemovitosti, dále jej zastupuje v řízení u příslušného katastrálního úřadu, rovněž při jednání u dodavatelů médií (plynu, vody, elektřiny), včetně odhlášení či přehlášení odběru médií, atd.