pro váš rychlý dotaz

Všechny údaje jsou povinné

BLIŽŠÍ INFORMACE O MOŽNOST ODKLADU SPLÁTEK
ZA ÚČELEM ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ SPOJENÝCH S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Nákup nemovitostí

Chci přímý nákup nemovitostí

Náš obchodní zástupce si s Vámi sjedná schůzku na dané nemovitosti. Připravte si prosím potřebné doklady jako je list vlastnictví, katastrální mapu, nabývací titul, případně znalecký posudek.

Chci garanci ceny

V případě přímého nákupu nemovitostí je pro klienty důležitá garance ceny nákupu. Po shlédnutí nemovitosti naším obchodním zástupcem si vyhodnotíme aktuální tržní cenu. Z této tržní ceny jsme schopni u přímého nákupu nabídnout až 80 % za Vaši nemovitost.


Potřebuji ihned peníze za svou nemovitost

V případě klasického prodeje se průměrná doba realizace pohybuje cca mezi 4-6 měsíci. V současné době poklesu cen nemovitostí navíc velmi často dochází ke snížení původně stanovené nabídkové ceny.

Jakou cenu dostanu za svou nemovitost

V případě přímého nákupu nemovitostí naší společností nabízíme klientům až 80 % z aktuální tržní ceny. Zdarma dále pro Vás zajistíme kompletní právní servis, zejména sepsání budoucí i kupní smlouvy, návrhu na vklad, vyhotovení znaleckého posudku pro potřebu finančního úřadu, vyplnění daňového přiznán, atd.