pro váš rychlý dotaz

Všechny údaje jsou povinné

BLIŽŠÍ INFORMACE O MOŽNOST ODKLADU SPLÁTEK
ZA ÚČELEM ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ SPOJENÝCH S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Exekuce nemovitostí a zástavy

Mám exekuci nemovitosti, zástavu

Pokud máte na Vaší nemovitosti zástavu či exekuci nebo ztrácíte schopnost splácet úvěr, hrozí Vám smluvní pokuty, banka může po Vás vyžadovat splacení celého úvěru najednou kvůli porušení podmínek úvěru a u exekuce Vám může hrozit i dražba.

Mám exekuci nemovitosti, chci ji prodat

Pokud máte na Vaší nemovitosti zástavu nebo exekuci, nelze ji prodat standardní cestou. U zástavy se musí nejprve zjistit podmínky zaplacení úvěru – jeho předčasného splacení a také zajistit aktuální vyčíslení dluhů u exekutora či společnosti / banky, která poskytla úvěr.


Chci vyplatit svůj úvěr a předejít exekuci

Pokud potřebujete vyplatit svůj bankovní či nebankovní úvěr z důvodu prodeje, je důležité nejprve jednat se společností / bankou, která úvěr poskytla. Je třeba podat písemnou žádost o předčasné splacení a aktuální vyčíslení úvěru k určitému datu.

Soudcovské právo zástavní

Pokud máte na své nemovitosti soudcovské zástavní právo, nelze u prodeje nemovitostí financovat koupi prostřednictvím hypotečního úvěru. V případě vyplacení dlužné částky věřiteli, musí věřitel vystavit soudu potvrzení o úhradě dluhu a soudním řízením.